Michelle Floyd Video Portfolio

Michelle Floyd Video Portfolio

Watch Now

Photography and design samples

Pokemon Go Gif for Arizona Athletics

Pokemon Go Gif for Arizona Athletics

Cowboy on the Ranch

Cowboy on the Ranch

Staubach GOAT

Staubach GOAT

Kean

Kean

Cowgirl Close Up

Cowgirl Close Up

GOAT cans

GOAT cans

Group-wo-Kyler

Group-wo-Kyler

IMG_5133

IMG_5133

IMG_7573

IMG_7573

IMG_0156

IMG_0156

Social media links​

 

Twitter: MichelleFloyd13

Instagram: MichelleMFloyd

Softball Instagram: MFloydSoftball

Youtube: http://bit.ly/28SVDna